Įgyvendintas projektas „Pats sau BOSAS“

Bendruomenė „Aktėvystė“ įgyvendino projektą ­„Pats sau BOSAS“ Nr. 08.6.1-ES­FA-T-927-01-0195, finansuojamą iš Europos Socialinio fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova …

Projekto „Aš tau padėsiu“ baigiamasis renginys

Rugpjūčio 5 d. Abromiškių svirne vyko Beloniškių bendruomenės vykdyto projekto „Aš tau padėsiu“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0335) baigiamasis seminaras. Projekto tikslas – stiprinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų savarankiškumą teikiant konsultavimo, palydėjimo ir …

Kai mamystė ir verslas pakeliui

Liepos 17-18 dienomis vyko bendruomenės „Aktėvystė“ projekto „Kai mamystė ir verslas pakeliui“ veiklos: joga, šokio ir šilko tapybos terapija, smėlio pasakų bei kaukių piešimo terapija, pripildyta kvapais, garsais, masažais, vaizdais …

Projektas „Sveikas ir darbingas – visada ant bangos“

Įgyvendinant projektą „Sveikas ir darbingas – visada ant bangos“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0295) surengta sveikatingumo stovykla. Elektrėnų švietimo paslaugų centras projektu siekia įtraukti neįgalius, kitus asmenis, kurie yra jautresni socialiniams ir ekonominiams …

Projektas „Socialus ir verslus“

VšĮ „Tikslus sprendimas“ nuo birželio mėnesio įgyvendina projektą „Socialus ir verslus“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0379). Projekto tikslas – skatinti Elektrėnų miesto gyventojų užimtumą bei verslumą. Į projekto veiklas planuojama įtraukti ne mažiau …

Projektas „Kompleksinė meno terapija“

Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendina projektą „Kompleksinė meno terapija“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0267). Projekto įgyvendinimo metu bibliotekoje įkurta kompleksinės meno terapijos erdvė bei teikiamos kompleksinės meno terapijos paslaugos Elektrėnuose gyvenantiems senjorams, asmenims, …