Įgyvendinami pirmieji projektai

Vasario mėnesį VšĮ „Tikslus sprendimas“ ir bendruomenė „Aktėvystė“ su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projektų įgyvendinimo sutartis ir pradėjo įgyvendinti projektus pagal 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

VšĮ „Tikslus sprendimas“ įgyvendinant projektą „Grožio akademija“ skatins Elektrėnų miesto gyventojų užimtumą, suteikiant darbo rinkai reikalingus gebėjimus. Į projekto veiklas planuojama įtraukti ne mažiau kaip 10 projekto tikslinės grupės (ekonomiškai neaktyvių asmenų, bedarbių (įskaitant ir nedirbantį, nestudijuojantį ir nesimokantį jaunimą ir mamas, esančias vaiko auginimo atostogose) asmenų, jiems suteikti praktinių grožio paslaugų gebėjimų pagal savanoriškos veiklos atlikimo sutartį, taip pat savanoriškos veiklos įgūdžių. Prašoma finansavimo suma:14 238,62 Eur.

Bendruomenės „Aktėvystė“ projektas „Kai mamystė ir verslas pakeliui“ skirtas per informacijos sklaidą skatinti neaktyvių darbingų jaunų mamų ir mamų, esančių vaiko auginimo atostogose, užimtumą bei dalyvavimą verslumą didinančios veiklose. Atpažinus kiekvieno projekto dalyvio tikruosius poreikius, gebėjimus, asmenines savybes bei turimas kompetencijas, bus sieiama tikslingai parinkti motyvavimą dalyvauti naudingiausioje jam veikloje: verslo pradžios mokymuose, informaciniuose renginiuose, savanorystėje, siekiant atnaujinti esamus ar įgyti naujus darbinius įgūdžius, reikalingus darbo rinkoje. Prašoma finansavimo suma:28 449,34 Eur