Gruodžio 7 d. kviečiame į pasitarimą dėl naujos strategijos rengimo

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė šiuo metu rengia Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės 2021–2027 m. vietos plėtros strategiją. Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės rengiamos vietos plėtros strategijos veiklos ir tikslas (ai) turi atitikti 2021–2027 metų investicijų programos 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“.

2022 m. gruodžio 7 d. 18 val. nuotoliniu būdu kviečiame prisijungti prie organizuojamo pasitarimo, kuriame aptarsime, kokias veiklas būtų tikslinga numatyti rengiamoje strategijoje, o vėliau jas įgyvendinti.

Pasitarimo nuoroda https://us06web.zoom.us/j/84889745752…

Kviečiame susipažinti su informacija  (pridedama), kokių uždavinių turime siekti įgyvendinant strategiją.