KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL KVIETIMĄ NR. 11

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė (EMVVG) kviečia teikti projektinius pasiūlymus pagal:

Kvietimą Nr. 11. „Vystyti ir organizuoti bendrąsias, specialiąsias socialines ir kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams (daugiavaikių šeimų nariai, socialinės rizikos šeimos ir vaikai, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos suaugę asmenys, esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų ir kt. auklėtiniai, nepasiturintys asmenys šeimos, neįgalieji) pasitelkiant savanorius bei užtikrinant informacijos sklaidą ir bendradarbiavimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“.

Kvietimui skirta paramos lėšų suma – 17 103,24 Eur. 

Maksimali projekto vertė – 17 103,24 Eur  (92,5 proc.). 

Pareiškėjo prisidėjimas  – ne mažiau kaip 7,5 proc.

Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2020 m. vasario 3 d. 9 val. iki 2020 m. kovo 16 d. 13 val.

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės interneto svetainėje www.emvvg.lt, skiltyje „Kvietimai“, paskelbta mokymų  medžiaga skirta pareiškėjams, ketinantiems teikti projektinius pasiūlymus pagal Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos kvietimus Nr. 11 .