Projektas „EcoArt – Tvari nauda“

Kovo mėnesį pradėtas įgyvendinti Vilkabalių kaimo bendruomenė „Vievio šilas“ projektas „EcoArt – Tvari nauda“, kurio tikslas – pasitelkiant kūrybą, tvarumo principus, skatinti projekto dalyvių saviraišką, kūrybinį potencialą, didinti bendruomeniškumo jausmą taip mažinant socialinę atskirtį Elektrėnų mieste ir savivaldybėje. Projekto partneris – bendruomenė „Aktėvystė”.

Projekto „EcoArt – Tvari nauda“ įgyvendinimo metu projekto dalyviams teikiamos psichologo konsultacijos, kurių metu tikslinės grupės nariai aiškinasi savo stipriąsias savybes, kelia savimotyvaciją ir patys randa būdus socialiniai atskirčiai mažinti.

Vėliau dalyviai „potencialų kalvėje“ – talentų ir gebėjimų skatinimo grupėje išbandys skirtingas menines kūrybines kryptis, laikantis tvarumo principų, gilins žinias apie aplinkosaugos svarbą kūryboje, užsiėmimo metu bendraus su skirtingais amatininkais, menų specialistais, aplinkosaugos aktyvistais. Išbandę savo galimybes skirtingose kūrybinėse veiklose, atradę sau artimą kūrybos kryptį, projekto dalyviai dalyvaus sociokultūriniuose renginiuose ir išvykose.

Projekto tikslinė grupė (dalyviai) – asmenys patiriantys socialinę atskirtį (nepasiturintys asmenys ir šeimos, kuriems pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama, bei asmenys, patiriantys socialinę atskirtį dėl kitų priežasčių) bei vienišos, išskyrusios mamos su mažamečiais vaikais.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.