1 KVIETIMAS

KVIETIMAS STRATEGIJOS VEIKSMUI 1.1.1. SKATINTI NEAKTYVIŲ DARBINGŲ GYVENTOJŲ UŽIMTUMĄ (ĮSKAITANT IR NEDIRBANTĮ, NESTUDIJUOJANTĮ IR NESIMOKANTĮ JAUNIMĄ IR MAMAS, ESANČIAS VAIKO AUGINIMO ATOSTOGOSE) PLĖTOJANT INFORMACIJOS SKLAIDĄ TARP ĮVAIRIŲ ORGANIZACIJŲ

2 KVIETIMAS

KVIETIMAS STRATEGIJOS VEIKSMUI 1.1.2. UGDYTI DARBINGŲ NEAKTYVIŲ GYVENTOJŲ (ĮSKAITANT IR NEDIRBANTĮ, NESTUDIJUOJANTĮ IR NESIMOKANTĮ JAUNIMĄ IR MAMAS, ESANČIAS VAIKO AUGINIMO ATOSTOGOSE) GEBĖJIMUS SUTEIKIANT NEFORMALAUS PROFESINIO MOKYMO GALIMYBES ĮGYJANT DARBINIUS ĮGŪDŽIUS PER SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ

3 KVIETIMAS

KVIETIMAS STRATEGIJOS VEIKSMUI 1.1.3. SKATINTI DARBINGŲ NEAKTYVIŲ BEI GYVENTOJŲ, PATIRIANČIŲ SKURDĄ, VERSLUMO GEBĖJIMUS, REIKALINGUS BESIKURIANČIO VERSLO IDĖJOMS ĮGYVENDINTI AR SAVARANKIŠKOS VEIKLOS PRADĖJIMUI PLĖTOJANT INFORMACIJOS SKLAIDOS TINKLĄ SU BESIRIBOJANČIOMIS VIETOS VEIKLOS GRUPĖMIS