4 KVIETIMAS

Kvietimas veiksmui 2.1.1. „Vystyti ir organizuoti bendrąsias, specialiąsias socialines ir kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams (daugiavaikių šeimų nariai, socialinės rizikos šeimos ir vaikai, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos suaugę asmenys, esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų ir kt. auklėtiniai, nepasiturintys asmenys šeimos, neįgalieji) pasitelkiant savanorius bei užtikrinant informacijos sklaidą ir bendradarbiavimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“.

5 KVIETIMAS

Kvietimas veiksmui 2.1.2. „Skatinti socialinę atkirtį patiriančių asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą per kultūrą, ir sveiką gyvenseną (saviraiškos užsiėmimai, meno terapijos, šokio terapijos, jogos užsiėmimai) kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“

6 KVIETIMAS

Kvietimas veiksmui 2.1.3. „Atokvėpio paslaugų organizavimas ir teikimas atsižvelgiant į Elektrėnų miesto gyventojų poreikius ir pasitelkiant savanorius“

7 KVIETIMAS

Kvietimas veiksmui 2.1.4. „Sociokultūrinių ir kitų laisvalaikio paslaugų organizavimas ir teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims pasitelkiant savanorius paslaugų teikimui bei užtikrinant bendradarbiavimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“

Papildomi dokumentai:

Projektinių pasiūlymų Kvietimams Nr. 1-3 teikimo laikas baigėsi.

1 KVIETIMAS

KVIETIMAS STRATEGIJOS VEIKSMUI 1.1.1. SKATINTI NEAKTYVIŲ DARBINGŲ GYVENTOJŲ UŽIMTUMĄ (ĮSKAITANT IR NEDIRBANTĮ, NESTUDIJUOJANTĮ IR NESIMOKANTĮ JAUNIMĄ IR MAMAS, ESANČIAS VAIKO AUGINIMO ATOSTOGOSE) PLĖTOJANT INFORMACIJOS SKLAIDĄ TARP ĮVAIRIŲ ORGANIZACIJŲ

2 KVIETIMAS

KVIETIMAS STRATEGIJOS VEIKSMUI 1.1.2. UGDYTI DARBINGŲ NEAKTYVIŲ GYVENTOJŲ (ĮSKAITANT IR NEDIRBANTĮ, NESTUDIJUOJANTĮ IR NESIMOKANTĮ JAUNIMĄ IR MAMAS, ESANČIAS VAIKO AUGINIMO ATOSTOGOSE) GEBĖJIMUS SUTEIKIANT NEFORMALAUS PROFESINIO MOKYMO GALIMYBES ĮGYJANT DARBINIUS ĮGŪDŽIUS PER SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ

3 KVIETIMAS

KVIETIMAS STRATEGIJOS VEIKSMUI 1.1.3. SKATINTI DARBINGŲ NEAKTYVIŲ BEI GYVENTOJŲ, PATIRIANČIŲ SKURDĄ, VERSLUMO GEBĖJIMUS, REIKALINGUS BESIKURIANČIO VERSLO IDĖJOMS ĮGYVENDINTI AR SAVARANKIŠKOS VEIKLOS PRADĖJIMUI PLĖTOJANT INFORMACIJOS SKLAIDOS TINKLĄ SU BESIRIBOJANČIOMIS VIETOS VEIKLOS GRUPĖMIS