Projektai, finansuojami pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

Finansuojama Europos socialinio fondo

Nuotraukos iš Beižionių bendruomenės archyvo:

Nuotraukos iš bendruomenės „Aktėvystė“ archyvo:

Nuotraukos iš bendruomenės „Aktėvystė“ archyvo:

Nuotraukos iš bendruomenės „Aktėvystė“ archyvo:

Nuotraukos iš bendruomenės „Aktėvystė“ archyvo:

VšĮ „Tikslus sprendimas” nuotraukos

Nuotraukos iš Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos archyvo:

Projekto vykdytojų nuotraukos:

Nuotraukos iš pareiškėjų archyvo:

Moksleivių ir jaunimo organizacijos „Idėja“ nuotraukos iš projekto veiklų: