Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė:

Elektrėnų miesto vietos veiklos pirmininkė – Aurelija Kasperavičienė

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės valdyba:

Valdybos pirmininkė – Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė

Valdžios atstovai (Elektrėnų savivaldybė):

Antanas Šalkauskas

Vaidas Ratkevičius

Arvydas Vyšniauskas

Verslo atstovai:

S. Kutyrevo IĮ, Stanislavas Kutyrevas

MB „Kartenis“, Ramūnas Kartenis

R. Urbano IĮ, Giedrė Urbanė

Nevyriausybinių organizacijų atstovai:

Elektrėnų bendruomenė „Elektrėnų kraštas“, Edmundas Vėželis

Moksleivių ir jaunimo organizacija „Idėja“,  Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė

Elektrėnų savivaldybės sportinio judėjimo asociacija, Vaidas Bernotas

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės nariai:

  1. Elektrėnų savivaldybė
  2. Elektrėnų bendruomenė „Elektrėnų kraštas“
  3. Elektrėnų savivaldybės sportinio judėjimo asociacija
  4. S. Kutyrevo IĮ
  5. MB „Kartenis“
  6. R. Urbano IĮ
  7. Moksleivių ir jaunimo organizacija „Idėja“
  8. Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga
  9. Elektrėnų neįgaliųjų draugija

Priėmimo į EMVVG narius tvarka:

Vadovaujantis Elektrėnų miesto vietos veiklos  grupės įstatų 10 punktu „ Asociacijos nariai gali būti juridiniai asmenys, kurių buveinė įregistruota Elektrėnų mieste, kurie pateikia prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoja laikytis Įstatų reikalavimų bei visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka yra sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį ir nario mokesčius.“

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės stojamojo nario mokesčio dydis 5 eurai.

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės nario mokesčio dydis – 20 eurų.