Projektas „Kai mamystė ir verslas pakeliui“

Birželio 3 d. vyko renginys „Verslas, amatas pandemijos akivaizdoje: atradimai, sunkumai, patirtys“, o birželio 10 d. projekto „Kai mamystė ir verslas pakeliui“ dalyvės lankėsi ritualinės pirties paslaugas teikiančioje sodyboje. Sodybos …

Informacija projektų vykdytojams!

2021 m. gegužės 24 d. įsigaliojus Galimybių pasui ir atnaujinus Nutarimą dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo (toliau – Nutarimas), atsirado daugiau galimybių vykdyti veiklas kontaktiniu būdu. Jei mokymas projekte …

Projektas „Aš tau padėsiu“

Asociacija „Beloniškių bendruomenė“ kartu su partneriu – asociacija „Ištiesk gerumo ranką“ –įgyvendina projektą „Aš tau padėsiu“. Projektas susijęs su 8.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslu – didinti bendruomenių …

Projektas „EcoArt – Tvari nauda“

Kovo mėnesį pradėtas įgyvendinti Vilkabalių kaimo bendruomenė „Vievio šilas“ projektas „EcoArt – Tvari nauda“, kurio tikslas – pasitelkiant kūrybą, tvarumo principus, skatinti projekto dalyvių saviraišką, kūrybinį potencialą, didinti bendruomeniškumo jausmą …

Kviečiamas visuotinis narių susirinkimas

2021 m. vasario 25 d. – kovo 4 dienomis vyks Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos teritorijoje, Elektrėnų miesto …

Keičiama Elektrėnų miesto VVG strategija

Kviečiame susipažinti su Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos pakeitimais. Pastabas ir pasiūlymus dėl strategijos keitimo prašome teikti iki 2020 m. lapkričio 25 d. el. p. elektrenumiestovvg@gmail.com