Įgyvendinami pirmieji projektai

Vasario mėnesį VšĮ „Tikslus sprendimas“ ir bendruomenė „Aktėvystė“ su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projektų įgyvendinimo sutartis ir pradėjo įgyvendinti projektus pagal 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis …

Šaukiamas neeilinis visuotinis narių susirinkimas

2020 m. balandžio 10 d. šaukiamas neeilinis Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos teritorijoje  iki balandžio 13 d.,  Elektrėnų …

Pratęsiamas projektinių pasiūlymų teikimo terminas

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos teritorijoje ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. V-351 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“, iki kovo 23 …

Mokymai valdybos nariams

Gruodžio 5 d. vyko mokymai Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės valdybos nariams. Mokymus vedė lektorius Juozas Meldžiukas.

Iki gruodžio 16 d. kviečiame teikti projektinius pasiūlymus

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos veiksmus: 2.1.1. veiksmą „Vystyti ir organizuoti bendrąsias, specialiąsias socialines …