ELEKTRĖNŲ MIESTO VVG ĮGYVENDINA PROJEKTĄ

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“

Projekto tikslas: parengti Elektrėnų miesto vietos gyventojų, organizacijų ir įstaigų problemomis ir poreikiais grįstą vietos plėtros strategiją.

Rengiant vietos plėtros strategiją bus įgyvendinamas BIVP principas bei sprendžiamos problemos:

  • skurdo mažinimo ir bendruomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą.
  • sveikatos ir sveikos gyvensenos problemos.
  • švietimo problemos.

Iš viso projektui įgyvendinti skirta 10 000,00 eurų.

Projekto veikla: Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos rengimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. birželis–2023 m. spalis

Informaciją parengė Elektrėnų miesto VVG