Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė sėkmingai įgyvendino pirmąją vietos plėtros strategiją


Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė (VVG) atsakingai įgyvendino Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją. Strategiją sudarė 2 tikslai: skatinti Elektrėnų miesto gyventojų verslumą ir užimtumą suteikiant darbo rinkai reikalingus įgūdžius ir gebėjimus bei didinti bendruomenių socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį Elektrėnų mieste, prisidedant prie socialinių problemų sprendimo.
Strategijoje buvo numatyti 9 veiksmai, nukreipti į svarbiausių tikslų pasiekimą, orientuoti į darbingų neaktyvių gyventojų užimtumą, gebėjimų ugdymą per mokymus ir savanorystę, organizuoti jiems pagalbą, organizuoti socialines ir kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, skatinti socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą, organizuoti ir teikti atokvėpio paslaugas ir kt. Sėkmingai įvykdyta 16 projektų: iš jų 7 skatinantys Elektrėnų miesto gyventojų verslumą ir užimtumą bei 9 didinantys bendruomenių socialinę integraciją, mažinantys socialinę atskirtį. Į projektų veiklas įtrauktas 401 dalyvis (rengiant strategiją planuota, kad veiklose dalyvaus 362 dalyviai).

Didžioji projektų dalis jau įgyvendinti 2021–2022 m., o 2023 m. buvo svarbu išsiaiškinti, kokią naudą gavo projekto dalyviai, dalyvavę projektų įgyvendinime. Paaiškėjo, kad apie 16 proc. dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerėjo, apie 30 proc. projektų veiklose dalyvavusių asmenų jaučia sumažėjusią socialinę atskirtį. Išaugo savanoriaujančių asmenų skaičius.

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė už bendruomenių socialinės integracijos stiprinimą, savanorystės ir verslumo skatinimą įgyvendinant vietos plėtros strategiją 2022 m. buvo įvertinta vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės padėka.

Strategijos ataskaitos skelbiamos: http://www.emvvg.lt/vvg-dokumentai/.