Iki gruodžio 16 d. kviečiame teikti projektinius pasiūlymus

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos veiksmus:

2.1.1. veiksmą „Vystyti ir organizuoti bendrąsias, specialiąsias socialines ir kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams (daugiavaikių šeimų nariai, socialinės rizikos šeimos ir vaikai, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos suaugę asmenys, esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų ir kt. auklėtiniai, nepasiturintys asmenys šeimos, neįgalieji) pasitelkiant savanorius bei užtikrinant informacijos sklaidą ir bendradarbiavimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“.

2.1.2. veiksmą „Skatinti socialinę atkirtį patiriančių asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą per kultūrą, ir sveiką gyvenseną (saviraiškos užsiėmimai, meno terapijos, šokio terapijos, jogos užsiėmimai) kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“.

2.1.3 veiksmą „Atokvėpio paslaugų organizavimas ir teikimas atsižvelgiant į Elektrėnų miesto gyventojų poreikius ir pasitelkiant savanorius“.

2.1.4 veiksmą „Sociokultūrinių ir kitų laisvalaikio paslaugų organizavimas ir teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims pasitelkiant savanorius paslaugų teikimui bei užtikrinant bendradarbiavimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“.

Projektiniai pasiūlymai priimami nuo 2019 m. lapkričio 4 d. 9 val. iki 2019 m. gruodžio 16 d. 13 val. adresu: Elektrinės g. 8, Elektrėnai.

Galimi pareiškėjai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra Elektrėnų miesto teritorija ar besiribojančioje teritorijoje.

Daugiau informacijos: http://www.emvvg.lt/kvietimai/