Kviečiame susipažinti su Elektrėnų miesto VVG VPS metine ataskaita

2021 m. buvo įgyvendinama 16 projektų, finansuojamų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 8 iš jų baigti įgyvendinti.

Su ataskaita susipažinti galima: http://www.emvvg.lt/vvg-dokumentai/