Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė (EMVVG) nuo 2020 m. balandžio 20 d. 9 val. iki 2020 m. birželio 1 d. 13 val. kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti EMVVG vietos plėtros strategijos veiksmus:

1.1.3. veiksmas „Skatinti darbingų neaktyvių bei gyventojų, patiriančių skurdą, verslumo gebėjimus, reikalingus besikuriančio verslo idėjoms įgyvendinti ar savarankiškos veiklos pradėjimui plėtojant informacijos sklaidos tinklą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“;

1.1.4. veiksmas „Organizuoti pagalbą (piniginė ir nepiniginė parama ir neformalus mokymas) verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems asmenims plėtojant bendradarbiavimo tinklą tarp kitų organizacijų ir besiribojančių vietos veiklos grupių“;

2.1.1. veiksmas „Vystyti ir organizuoti bendrąsias, specialiąsias socialines ir kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams (daugiavaikių šeimų nariai, socialinės rizikos šeimos ir vaikai, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos suaugę asmenys, esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų ir kt. auklėtiniai, nepasiturintys asmenys šeimos, neįgalieji) pasitelkiant savanorius bei užtikrinant informacijos sklaidą ir bendradarbiavimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“;

2.1.3. veiksmas „Atokvėpio paslaugų organizavimas ir teikimas atsižvelgiant į Elektrėnų miesto gyventojų poreikius ir pasitelkiant savanorius“.

Daugiau informacijos galima rasti: http://www.emvvg.lt/kvietimai/