Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos veiksmus:

2.1.1. veiksmą „Vystyti ir organizuoti bendrąsias, specialiąsias socialines ir kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams (daugiavaikių šeimų nariai, socialinės rizikos šeimos ir vaikai, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos suaugę asmenys, esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų ir kt. auklėtiniai, nepasiturintys asmenys šeimos, neįgalieji) pasitelkiant savanorius bei užtikrinant informacijos sklaidą ir bendradarbiavimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“.

Informaciniai susitikimai-mokymai planuojami 2019 m. spalio 29 d. 9 val.,

2.1.2. veiksmą „Skatinti socialinę atkirtį patiriančių asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą per kultūrą, ir sveiką gyvenseną (saviraiškos užsiėmimai, meno terapijos, šokio terapijos, jogos užsiėmimai) kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“.

Informaciniai susitikimai-mokymai planuojami 2019 m. spalio 31 d. 9 val.,

2.1.3 veiksmą „Atokvėpio paslaugų organizavimas ir teikimas atsižvelgiant į Elektrėnų miesto gyventojų poreikius ir pasitelkiant savanorius“.

Informaciniai susitikimai-mokymai planuojami 2019 m. lapkričio 5 d. 9 val.,

2.1.4 veiksmą „Sociokultūrinių ir kitų laisvalaikio paslaugų organizavimas ir teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims pasitelkiant savanorius paslaugų teikimui bei užtikrinant bendradarbiavimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“.

Informaciniai susitikimai-mokymai planuojami 2019 m. lapkričio 7 d. 9 val.,

Projektiniai pasiūlymai priimami nuo 2019 m. lapkričio 4 d. 9 val. iki 2019 m. gruodžio 16 d. 13 val. adresu: Elektrinės g. 8, Elektrėnai.

Informaciniai susitikimai-mokymai planuojami vyks Elektrėnų savivaldybės administracijos patalpose (Tarybos salėje), adresu Rungos g. 5, Elektrėnai.

Į informacinius susitikimus-mokymus būtina registracija el. paštu elektrenumiestovvg@gmail.com.

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės informaciją galite rasti interneto svetainėje (www.emvvg.lt), taip pat Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje (www.elektrenai.lt) bei socialiniame tinkle Facebook (Elektrėnų Miesto Vvg).