KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL KVIETIMUS NR. 8 IR NR. 9

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė (EMVVG) kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti EMVVG vietos plėtros strategijos veiksmus:

Kvietimas Nr. 8.Organizuoti pagalbą (piniginė ir nepiniginė parama ir neformalus mokymas) verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems asmenims plėtojant bendradarbiavimo tinklą tarp kitų organizacijų ir besiribojančių vietos veiklos grupių“.

Kvietimui skirta paramos lėšų suma – 22 472,88 Eur. 

Maksimali projekto vertė – 11 236,44 Eur  (92,5 proc.). 

Pareiškėjo prisidėjimas  – ne mažiau kaip 7,5 proc.

Kvietimas Nr. 9.Skatinti Elektrėnų miesto socialinių problemų, turinčių įtakos nedarbui, sprendimą, pasitelkiant meno ir kultūros priemones užtikrinant bendradarbiavimo ir informacijos tinklų sklaidą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“

Kvietimui skirta paramos lėšų suma – 29 831,24Eur. 

Maksimali projekto vertė – 14 915,62 Eur  (92,5 proc.). 

Pareiškėjo prisidėjimas  – ne mažiau kaip 7,5 proc.

Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2020 m. vasario 3 d. 9 val. iki 2020 m. kovo 16 d. 13 val.

Būsimi pareiškėjai kviečiami dalyvauti informaciniuose susitikimuose-mokymuose, kurių metu bus suteikta išsami informacija apie projektiniams pasiūlymams keliamus reikalavimus, remiamas veiklas, tinkamas finansuoti išlaidas, o taip pat praktinių užsiėmimo metu padės užpildyti projektų projektinių pasiūlymus.

Mokymų laikas ir vieta:

Pagal Kvietimą Nr. 8. 2020 m. vasario 6 d., 9.00 val.

Pagal Kvietimą Nr. 9. 2020 m. vasario 7 d. 9 val. 

Mokymų vieta: Elektrėnų savivaldybės administracija, Rungos g. 5, Elektrėnai.

Būtina išankstinė registracija el.p.: elektrenumiestovvg@gmail.com