Iki rugpjūčio 14 d. kviečiame teikti projektinius pasiūlymus

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos veiksmus:

1.1.1.Skatinti neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą (įskaitant ir nedirbantį, nestudijuojantį ir nesimokantį jaunimą ir mamas, esančias vaiko auginimo atostogose) plėtojant informacijos sklaidą tarp įvairių organizacijų.

1.1.2. Ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų (įskaitant ir nedirbantį, nestudijuojantį ir nesimokantį jaunimą ir mamas, esančias vaiko auginimo atostogose) gebėjimus suteikiant neformalaus profesinio mokymo galimybes įgyjant darbinius įgūdžius per savanorišką veiklą.

1.1.3.Skatinti darbingų neaktyvių bei gyventojų, patiriančių skurdą verslumo gebėjimus reikalingus besikuriančio verslo idėjoms įgyvendinti ar savarankiškos veiklos pradėjimui plėtojant informacijos sklaidos tinklą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis.

Projektiniai pasiūlymai priimami nuo 2019 m. liepos 1 d. 13 val. iki 2019 m. rugpjūčio 14 d. 13 val. adresu: Elektrinės g. 8, Elektrėnai.

Liepos 11 d. 9 val. Elektrėnų savivaldybės administracijos patalpose (Tarybos salėje), adresu Rungos g. 5, Elektrėnai, vyks informaciniai susitikimai-mokymai,kurių metu bus suteikta informacija apie projektiniams pasiūlymams keliamus reikalavimus. Į informacinius susitikimus-mokymus būtina registracija el. paštu elektrenumiestovvg@gmail.com.

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės informaciją galite rasti interneto svetainėje (www.emvvg.lt), taip pat Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje (www.elektrenai.lt) bei socialiniame tinkle Facebook (Elektrėnų Miesto Vvg).