Baigėsi projektinių pasiūlymų teikimo terminas

Iki rugpjūčio 14 d. Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė kvietė teikti projektinius pasiūlymus projektų, skirtų įgyvendinti Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos veiksmus:

1.1.1.Skatinti neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą (įskaitant ir nedirbantį, nestudijuojantį ir nesimokantį jaunimą ir mamas, esančias vaiko auginimo atostogose) plėtojant informacijos sklaidą tarp įvairių organizacijų.

1.1.2. Ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų (įskaitant ir nedirbantį, nestudijuojantį ir nesimokantį jaunimą ir mamas, esančias vaiko auginimo atostogose) gebėjimus suteikiant neformalaus profesinio mokymo galimybes įgyjant darbinius įgūdžius per savanorišką veiklą.

1.1.3.Skatinti darbingų neaktyvių bei gyventojų, patiriančių skurdą verslumo gebėjimus reikalingus besikuriančio verslo idėjoms įgyvendinti ar savarankiškos veiklos pradėjimui plėtojant informacijos sklaidos tinklą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis.

Gauti projektiniai pasiūlymai vertinami.