Pratęsiamas paraiškų teikimo terminas

Paskelbtas antrasis kvietimas teikti vietos plėtros projektų paraiškas pagal priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemone-spartesnis-vietos-pletros-strategiju-igyvendinimas-nr-2

Kvietimas skirtas visiems pareiškėjams, kurie nespėjo pateikti paraiškų (arba pateikė, bet atsiėmė) iki rugsėjo 1 d.

Paraiškas teikti galima iki lapkričio 5 d., tačiau sutartis pasirašyti galima tik iki 2020 m. gruodžio 31 d.