Pritarta vietos plėtros projektų sąrašams

2020 m. gegužės 18 d. Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės valdyba patvirtino vietos plėtos projektų sąrašus Nr. 7, 8, 9.

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė 2020 m. vasario 3 d. paskelbė kvietimus Nr. 8, 9 ir 11. Iki 2020 m. kovo 16 d. gauti 5 projektiniai pasiūlymai.

Kvietimas Nr. 8 buvo skelbiamas  Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos veiksmui 1.1.4. „Organizuoti pagalbą (piniginė ir nepiniginė parama ir neformalus mokymas) verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems asmenims plėtojant bendradarbiavimo tinklą tarp kitų organizacijų ir besiribojančių vietos veiklos grupių“.

Pagal paskelbtą Kvietimą Nr. 8  buvo gautas 1 projektinis pasiūlymas (VšĮ Tikslus sprendimas), kuris atitinka keliamus reikalavimus ir įtrauktas į siūlomų finansuoti projektų sąrašą.

Kvietimas Nr. 9. 2.1.5. „Skatinti Elektrėnų miesto socialinių problemų, turinčių įtakos nedarbui, sprendimą, pasitelkiant meno ir kultūros priemones užtikrinant bendradarbiavimo ir informacijos tinklų sklaidą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“.

Pagal paskelbtą Kvietimą Nr. 9  buvo gauti 2 projektiniai pasiūlymai. Vilkabalių kaimo bendruomenės „Vievio šilas“ ir bendruomenės „Aktėvystė“ projektiniai pasiūlymai atitinka keliamus reikalavimus ir įtraukti į siūlomų finansuoti projektų sąrašą. 

Kvietimą Nr. 11.  2.1.1. Vystyti ir organizuoti bendrąsias, specialiąsias socialines ir kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams (daugiavaikių šeimų nariai, socialinės rizikos šeimos ir vaikai, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos suaugę asmenys, esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų ir kt. auklėtiniai, nepasiturintys asmenys šeimos, neįgalieji) pasitelkiant savanorius bei užtikrinant informacijos sklaidą ir bendradarbiavimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“.

Pagal paskelbtą Kvietimą Nr. 11  buvo gauti 2 projektiniai pasiūlymai. Vienas iš jų atmestas, pareiškėjui nepateikus papildomų dokumentų. Beloniškių bendruomenės projektinis pasiūlymas atitinka keliamus reikalavimus ir įtrauktas į siūlomų finansuoti projektų sąrašą.