Pritarta vietos plėtros projektų sąrašams

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė  2019 m. liepos 1 d. paskelbė kvietimus Nr. 1-3, iki 2019 m. rugpjūčio 14 d. gauti 7 projektiniai pasiūlymai. Kvietimas Nr. 1 buvo skelbiamas  Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos (toliau – Strategija) 1.1.1 veiklai „Skatinti neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą (įskaitant ir nedirbantį, nestudijuojantį ir nesimokantį jaunimą ir mamas, esančias vaiko auginimo atostogose) plėtojant informacijos sklaidą tarp įvairių organizacijų“ įgyvendinti. Šiai Strategijos veiklai buvo numatyta skirti  57 176,55 eurų paramos lėšų. Pagal paskelbtą Kvietimą Nr. 1  buvo gauti 3 projektiniai pasiūlymai. Vienas iš jų atmestas, pareiškėjui nepateikus papildomų dokumentų. Likusieji projektiniai pasiūlymai atitinka jiems keliamus reikalavimus ir įtraukti į siūlomų finansuoti projektų sąrašą.  Teikiamų projektų  bendra  vertė – 57 465,55 eurų, iš jų finansuojama iš paramos lėšų  51 114,14 eurų. Pareiškėjų indėlio vertė 6 351,41 eurų.

Kvietimas Nr. 2. buvo skelbiamas  Strategijos  1.1.2 veiklai „Ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų (įskaitant ir nedirbantį, nestudijuojantį ir nesimokantį jaunimą ir mamas, esančias vaiko auginimo atostogose) gebėjimus suteikiant neformalaus profesinio mokymo galimybes įgyjant darbinius įgūdžius per savanorišką veiklą“ įgyvendinti. Šiai Strategijos veiklai buvo numatyta skirti  28 477,24 Eur paramos lėšų. Pagal paskelbtą Kvietimą Nr. 2  buvo gauti 2 projektiniai pasiūlymai. Projektiniai pasiūlymai atitinka jiems keliamus reikalavimus ir įtraukti į siūlomų finansuoti projektų sąrašą. Teikiamų projektų  bendra  vertė – 31 869,47 eurų, iš jų finansuojama iš paramos lėšų 28 438,62 eurų. Pareiškėjų indėlio vertė 3 430,85 eurų.

Kvietimas Nr. 3. buvo skelbiamas  Strategijos  1.1.3 veiklai „Skatinti darbingų neaktyvių bei gyventojų, patiriančių skurdą verslumo gebėjimus reikalingus besikuriančio verslo idėjoms įgyvendinti ar savarankiškos veiklos pradėjimui plėtojant informacijos sklaidos tinklą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis.“ įgyvendinti. Šiai Strategijos veiklai numatyta skirti  24 144,31 eurų paramos lėšų. Pagal paskelbtą Kvietimą Nr. 3  buvo gauti 2 projektiniai pasiūlymai. Projektiniai pasiūlymai atitinka jiems keliamus reikalavimus ir įtraukti į siūlomų finansuoti projektų sąrašą. Teikiamų projektų  bendra  vertė – 26 114,34 eurų, iš jų finansuojama iš paramos lėšų  23 999,62 eurų. Pareiškėjų indėlio vertė 2 114,72 eurų.