Projektas „Grožio akademija“

VšĮ „Tikslus sprendimas“ įgyvendina projektą „Grožio akademija“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0128). Projekto tikslas – skatinti Elektrėnų miesto gyventojų užimtumą, suteikiant darbo rinkai reikalingus gebėjimus. Projekto tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs asmenys, bedarbiai (įskaitant ir nedirbantį, nestudijuojantį ir nesimokantį jaunimą ir mamas, esančias vaiko auginimo atostogose).

Praktiką atlieka 9 praktikantės, kurioms suteikiami praktiniai grožio paslaugų gebėjimai pagal savanoriškos veiklos atlikimo sutartį, taip pat savanoriškos veiklos įgūdžiai. Įgyti gebėjimai bei įgūdžiai padidins projekto tikslinės grupės konkurencingumą darbo rinkoje, paskatins bei motyvuos išsiimti verslo liudijimą ir teikti grožio paslaugas Elektrėnų mieste.

Planuojama projektą baigti rugpjūčio-rugsėjo mėn.

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Spartesnis įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.