Projektas „Kompleksinė meno terapija“

Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendina projektą „Kompleksinė meno terapija“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0267).

Projekto įgyvendinimo metu bibliotekoje įkurta kompleksinės meno terapijos erdvė bei teikiamos kompleksinės meno terapijos paslaugos Elektrėnuose gyvenantiems senjorams, asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį, bei socialinės rizikos šeimoms.

Pagrindinis projekto tikslas – pažadinti senyvo amžiaus asmenų bei socialinės rizikos šeimų aktyvumą, skatinti juos realizuoti savo kūrybines galias, išlaisvinti jausmus, siekti harmonijos tarp sielos ir kūno.

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Spartesnis įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos nuotraukos: