Projektas „Metamorfozės“

Bendruomenė „Aktėvystė“ įgyvendina projektą „Metamorfozės“, kuris finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Spartesnis įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.
Projekto „Metamorfozės“ savipgalbos grupės dalyviai išbandė gyvosios gamtos terapijos veiklas: pažino savo stiprybes ir baimes, dirbo komandoje, glostė medžius, bendravo su gyvūnais.

Įgyvendinant projektą teikiamos individualios psichosocialinės konsultacijos bei savipagalbos grupės veikla vaikams bei paaugliams. Informacija apie projekto veiklas teikiama tel. 8 604 05128. Daugiau informacijos apie projekto veiklas galima rasti bendruomenės „Aktėvystė“ „Facebook“ paskyroje.