Projektas „Socialus ir verslus“

VšĮ „Tikslus sprendimas“ nuo birželio mėnesio įgyvendina projektą „Socialus ir verslus“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0379). Projekto tikslas – skatinti Elektrėnų miesto gyventojų užimtumą bei verslumą. Į projekto veiklas planuojama įtraukti ne mažiau kaip 30 projekto tikslinės grupės bei kitų miesto gyventojų, 6 tikslinės grupės atstovams suteikti verslumo pradžiai reikalingus įgūdžius ir kompetencijas.

Rugpjūčio mėnesį planuojama vykdyti  verslo pradžios mokymus.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Nuotrauka – VšĮ „Tikslus sprendimas“.