Šaukiamas Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

2023 m. sausio 13 d. 12 val. šaukiamas Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas Elektrėnų savivaldybės tarybos salėje (Rungos g. 5, Elektrėnai).

Susirinkimo darbotvarkės klausimai:

1.   Dėl  Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės 2022 m. veiklos  ir finansinės veiklos ataskaitos patvirtinimo.

2.   Dėl Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės 2022 m. vietos plėtros  strategijos metinės ataskaitos patvirtinimo.

3.   Dėl Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės pirmininko rinkimo ir patvirtinimo.

4. Kiti klausimai.

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė