Šaukiamas neeilinis Elektrėnų miesto VVG visuotinis narių susirinkimas

2023 m. birželio 27 d. 15 val. šaukiamas Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas vyks  Elektrėnų savivaldybės tarybos salėje (Rungos g. 5, Elektrėnai).

Susirinkimo darbotvarkės klausimai:

1. Dėl Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros  strategijos metinės ataskaitos už 2023 metus  patvirtinimo.

2. Dėl Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros  strategijos galutinės ataskaitos   patvirtinimo.

3. Kiti klausimai.