Spalio 29 d. kviečiame į mokymus

Spalio 29 d. 9 val. kviečiame į mokymus pareiškėjams, planuojantiems teikti projektinius pasiūlymus pagal Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos 2.1.1. veiksmą „Vystyti ir organizuoti bendrąsias, specialiąsias socialines ir kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams (daugiavaikių šeimų nariai, socialinės rizikos šeimos ir vaikai, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos suaugę asmenys, esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų ir kt. auklėtiniai, nepasiturintys asmenys šeimos, neįgalieji) pasitelkiant savanorius bei užtikrinant informacijos sklaidą ir bendradarbiavimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“.

Mokymų metu bus suteikta informacija apie projektiniams pasiūlymams keliamus reikalavimus (remiamas veiklas, tinkamas išlaidas), kriterijus.

Informaciniai susitikimai-mokymai vyks Elektrėnų savivaldybės administracijos patalpose (Tarybos salėje), adresu Rungos g. 5, Elektrėnai.

Į informacinius susitikimus-mokymus būtina registracija el. paštu elektrenumiestovvg@gmail.com.

Projektiniai pasiūlymai renkami nuo lapkričio 4 d. iki gruodžio 16 d. 13 val.